เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                         

                                              นโยบาย "การไฟฟ้าโปร่งใส"

 

 

 

ประกาศเตือน ระวัง!ภัยจากไฟฟ้า

++ ประกาศ ++

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีใหม่ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2559 เป็นต้นไป จะต้อง

- เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

- ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์

- ไม่เป็นนิติบุคคล

- จะต้องมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน

ลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบัญชีและประมวลผล PEA ธัญบุรี 02-9909146-8 ต่อ 16329

 

www.pea-thanyaburi.com