ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

เลขที่ 41/5 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2990-9146-9 / 0-2533-1157

โทรสาร  : 0-2533-1044

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทร.0-2533-1159 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

สายด่วน : 1129

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด โทร.0-2533-0592

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น